När det gäller snedhet hos ryttare resp häst så speglar vi varandra. En sned ryttare ger en sned häst och vice versa.Man snedbelastar hästen,som i sin tur vänjer sig vid snedheten vilket gör att den minsta,fina hjälperna inte känns och kommunikationen mellan häst och ryttare försvåras. Dessutom börjar hästen kompensera snedheten och resultatet kan bli t.ex oren gång, hälta etc. När vi upptäcker detta tar vi ofta hjälp av massör,equiterapeut eller liknande,men räcker detta eller bör vi hitta grundorsaken till problemet? Hur ser ryttaren ut i kroppen?
T.ex  är många ryttare sneda i bäcken och skuldror. Även bröstkorgen kan vara ett problem .
Har ryttaren ont? Är ryttaren stel? Starkare/svagare sida? Det är vi ryttare som till 98% drar hästen sned.
Därför är det bra att behandla både häst och ryttare se över utrustning och ge träningstips för hästen.
Utöver detta bör ryttaren få hjälp med att träna på rätt sätt och stärka svag muskulatur  för att förhindra att musklerna drar tillbaka.


Glöm ej stretching,gärna både före och efter ridpasset!

 

VHT
Vibro Muscular Harmonization Technique


VHT är en mjuk icke diagnostisk,holistisk teknik och är utvecklad ur Bowenmetoden.
Greppen som är mjuka utförs i ett förutbestämt mönster över hela kroppen,utan hänsyn till klientens besvär.
Aktiverar kroppens inbyggda läkningssystem och man fokuserar inte på symtom.
VHT förbättrar hållningen och balanserar snedheter i kroppen.
VHT utförs över vissa triggerpunkter.
VHT fungerar som en självständig teknik,men går även utmärkt att använda som komplement till andra behandlingar såsom t.ex kiropraktik,osteopati,homeopati,akupunktur etc.