HÄSTMASSAGE
 

Massage är en manipulation av mjuka vävnader som muskler ,senor samt hårda vävnader och leder.Med massage ökas elasticiteten,cirkulationen och rörligheten i vävnaderna.Massage stimulerar kroppen på olika sätt som i sin tur leder till läkning.Massage ökar cirkulationen av blod och lymfvätska,ökar näringstillförsel och får en bättre borttransport av slaggprodukter. Massage skapar avslappning både fysiskt och mentalt.

Hästen behöver inte ha direkta problem för att få massage,precis som vi mår de gott av det då och då.
Bättre att underhålla och förebygga än att behöva behandla ofta!

Efter massagen 
Hästar reagerar väldigt olika efter en massage,både fysiskt och psykiskt. En del hästar blir piggare,mjukare och rörligare medan andra får en ömhet i musklerna.(Vanligt vid de första behandlingarna)
Hästen kan t.ex bli förkyld om den burit på något virus.
Det är alltid bra att låta hästen röra på sig lite efter massagen t.ex en promenad . Vissa hästar blir energiska och andra trötta,man får anpassa efter hur hästen verkar vara.

Tillfällen då du inte ska massera din häst:
Feber
Infektioner
Hudåkommor
Sårskador
Problem i njurar och urinblåsa
Blodburna sjukdomar
Cancertumörer
Dräktighet

Massage ersätter inte veterinärmedicinsk vård utan ska ses som ett komplement