Equine Touch
 

 

Equine Touch är en serie grepp på den mjuka vävnaden och innefattar inga manipulationer eller justeringar på skelettet.

Korrekt utfört framkallas en djup avslappning i trötta och spända muskler, smärta lindras, återhämtning av skadade och atrofierade muskler påskyndas, blod - och lymfflödet ökar, och det främjar kroppens eget läkande.

 
Exempel på problem som påverkas positivt av Equine Touch är oren gång, snedhet, nack - och ryggproblem, stelhet m.m.
En del beteendeproblem kan också påverkas positivt med equine touch. En nervös häst kan bli lugnare och mer balanserad.

Hela kroppen balanseras, energiblockeringar frigörs, qi-flödet i meridianerna stimuleras. och kroppens egen läkningsförmåga aktiveras . Det leder till varaktiga resultat.
Equine Touch kan användas både förebyggande och rehabiliterande.

 

Equine Touch ersätter inte veterinärmedicinsk vård utan ska ses som ett komplement.