Hästmassage
 

Massage är en manipulation av mjuka vävnader som muskler ,senor samt hårda vävnader och leder.Med massage ökas elasticiteten,cirkulationen och rörligheten i vävnaderna.Massage stimulerar kroppen på olika sätt som i sin tur leder till läkning.Massage ökar cirkulationen av blod och lymfvätska,ökar näringstillförsel och får en bättre borttransport av slaggprodukter. Massage skapar avslappning både fysiskt och mentalt.

Tillfällen då du inte ska massera din häst:
Feber
Infektioner
Hudåkommor
Sårskador
Problem i njurar och urinblåsa
Blodburna sjukdomar
Cancertumörer
Dräktighet

Massage ersätter inte veterinärmedicinsk vård utan ska ses som ett komplement